Quy trình

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Tường mới phải để khô và ổn định kết cấu, vệ sinh sạch sẽ. Tường cũ phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn. Sau đó rửa sạch bằng nước và để khô.

prev_doitac next_doitac